Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'T' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38
Traceroute - online nástroj Traceroute
Choose your language:
Slovak | English| >

Traceroute


Zadajte IP alebo host

zadajte IP adresu alebo hostname v tvare napr. www.google.sk alebo 209.85.129.99

TRACEROUTE - Ako to vyzerá a čo to znamená

Ukážka:
traceroute to sk.wikipedia.org (91.198.174.2), 30 hops max, 40 byte packets
 1 stip-static-113.195-146-142.telecom.sk (195.146.142.113) 0.779 ms 1.047 ms 1.241 ms
 2 st-static-srk17.87-197-219.telecom.sk (87.197.219.17) 4.560 ms 4.724 ms 4.854 ms
 3 dupdevs-static-81.213-81-248.telecom.sk (213.81.248.81) 5.697 ms 6.004 ms 6.026 ms
 4 dupdevs-static-81.213-81-248.telecom.sk (213.81.248.81) 6.359 ms 6.370 ms 6.686 ms
 5 dupdevs-static-14.213-81-253.telecom.sk (213.81.253.14) 6.827 ms 7.342 ms 7.392 ms
 6 xe-5-0-0-0.bts-001-score-2-re1.interoute.net (84.233.184.65) 7.678 ms 5.116 ms 5.164 ms
 7 ae0-0.bts-001-score-1-re1.interoute.net (84.233.147.1) 25.588 ms 25.595 ms 26.360 ms
 8 ae1-0.vie-per-score-2-re0.interoute.net (84.233.147.14) 26.369 ms 27.129 ms 27.139 ms
 9 ae0-0.vie-per-score-1-re0.interoute.net (212.23.43.49) 27.900 ms 27.909 ms 28.664 ms
10 ae3-0.fra-006-score-1-re0.interoute.net (212.23.43.26) 29.445 ms 28.662 ms 30.216 ms
11 ae1-0.ams-koo-score-2-re1.interoute.net (84.233.190.49) 29.435 ms 30.935 ms 30.193 ms
12 ae0-0.ams-koo-score-1-re1.interoute.net (84.233.190.1) 25.891 ms 24.601 ms 24.737 ms
13 ams-ix.2ge-2-1.br1-knams.wikimedia.org (195.69.145.176) 28.760 ms 28.389 ms 28.742 ms
14 te-8-2.csw1-esams.wikimedia.org (91.198.174.254) 28.739 ms 28.907 ms 29.249 ms
15 rr.esams.wikimedia.org (91.198.174.2) 29.251 ms 29.696 ms 29.731 ms

V tejto ukážke som dal traceroutovat sk.wikipedia.org.
DNS záznam pre sk.wikipedia.org mi momentálne poskytol adresu 91.198.174.2

30 hops max - Je to maximálny počet skokov (hopov), ktorými môže paket prejsť. Každe zariadenie, ktorým paket prejde zníži hodnotu ttl. Keď dosiahne ttl nulu paket už nepokračuje ďalej ale sa zahodí.
40 byte packets - veľkosť paketov, ktoré sú odosielané
193.159.224.93 (193.159.224.93) - každý ďaľší záznam je zariadenie, cez ktoré paket prešiel. Pokiaľ sa podarí zistiť jeho hostname tak sa zobrazí hostname a IP adresa (v zátvorke), ak nie tak iba IP adresy.
0.798 ms 1.067 ms 1.266 ms - Na každé jedno zariadenie sa program traceroute vyšle 3 pakety. Toto sú časy týchto jednotlivých paketov.


Program TRACEROUTE je sieťový nástroj používaný na zistenie cesty paketu cez IP sieť. V unixových systémoch sa tento nástroj volá traceroute, v Microsoft Window operačných systémoch je to tracert.

Princíp činnosti
Traceroute pracuje na príncípe zvyšovania ttl (time-to-live). Zasiela pakety postupne od jednoho hopu po maximálny stanovený počet. Tedaj naskôr zašle niečo ako ping s ttl 1 - tým sa zistí prvý hop a potom sa ttl postupne zvyšuje až po strop. Pokiaľ vidíte vo výsledku traceroute hviezdičku nemustí to znamenať, že IP adresa nie je dostupná ale aj to, že toto zariadenie (server, router, switch, atd.) má zablokované odpovedanie na ICMP requesty alebo uplynul stanovený timeout pre request.