Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'T' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38
Port test - port scanner
Choose your language:
Slovak | English| >

Port test


Vaša IP je: 3.238.72.122


Zadajte IP alebo host Zadajte číslo portu

zadajte IP adresu alebo hostname v tvare napr. www.google.sk alebo 209.85.129.99 a číslo portu

Port test je free utilita, ktorá vám umožní zistiť či je na zadanej adrese otvorený port.

Zoznam známych portov

  * 1/tcp TCP Multiplexor
  * 7/tcp Echo Protocol
  * 7/udp Echo Protocol
  * 9/tcp Discard Protocol
  * 9/udp Discard Protocol
  * 13/tcp Daytime Protocol
  * 17/tcp Quote of the Day
  * 19/tcp Chargen Protocol
  * 19/udp Chargen Protocol
  * 20/tcp FTP dáta
  * 21/tcp FTP riadenie
  * 22/tcp SSH Bezpečné prihlasovanie, kopírovanie súborov (scp, sftp) a port forwarding
  * 23/tcp Telnet nezabezpečená textová komunikácia
  * 25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail)
  * 53/tcp DNS Domain Name Server
  * 53/udp DNS
  * 67/udp BOOTP BootStrap Protocol (Server) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  * 68/udp BOOTP BootStrap Protocol (Klient) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  * 69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol
  * 70/tcp Gopher
  * 79/tcp finger Finger
  * 80/tcp HTTP Hypertext Transfer Protocol (WWW)
  * 88/tcp Kerberos Autentifkačný agent
  * 110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail)
  * 113/tcp ident server starého identifikačného systému
  * 119/tcp NNTP prenos usenet newsgroups
  * 139/tcp NetBIOS
  * 143/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail)
  * 161/udp SNMP, Simple Network Management Protocol
  * 162/udp SNMP, Simple Network Management Protocol: trapy
  * 514/udp syslog logovanie aktivity systému
  * 443/tcp HTTPS bezpečný prenos webstránok
  * 445/tcp Microsoft-DS (Active Directory, Zdieľané priečinky Windows, Sasser-worm)
  * 445/udp Microsoft-DS SMB zdieľanie súborov
  * 591/tcp FileMaker 6.0 Web Sharing (HTTP alternatíva, pozri port t 80)
  * 666/tcp id Software's hra Doom cez TCP
  * 993/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail) cez TLS
  * 995/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail) cez TLS
  * 1080/tcp SOCKS Proxy
  * 1194/tcp OpenVPN
  * 1194/udp OpenVPN
  * 1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RCP
  * 1433/tcp Microsoft-SQL-Server
  * 1434/tcp Microsoft-SQL-Monitor
  * 1434/udp Microsoft-SQL-Monitor
  * 1984/tcp Big Brother
  * 3128/tcp HTTP používané web cache systémami a štandardný port programu Squid
  * 3306/tcp MySQL Databázový systém
  * 3389/tcp Microsoft Terminal Server (RDP)
  * 5060/tcp SIP - VoIP protokol
  * 5190/tcp AOL a AOL Instant Messenger
  * 5222/tcp XMPP/Jabber klientské spojenie
  * 5269/tcp XMPP/Jabber serverové spojenie
  * 5432/tcp PostgreSQL Databázový systém
  * 6000/tcp X11 X-windows
  * 6667/tcp IRC, Internet Relay Chat
  * 8000/tcp iRDMI. Často sa mylne používa namiesto 8080.
  * 8080/tcp HTTP Alternatívna (http-alt) alebo WWW cacheovacia služba (web cache). 
  Často sa používa, keď na jednom stroji bežia dva web servre, pre proxy a caching server, 
  alebo naspúšťanie web servera bez rootovských oprávnení. Pozri aj port 80. 
  Tomcat ho tiež používa ako štandardný port.
  * 8118/tcp privoxy http filtrujúca proxy služba
  * 9009/tcp Pichat serverové - P2P chat systém