Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'T' in /home/mojaip/public_html/index.php on line 38
Ping - online nástroj PING
Choose your language:
Slovak | English| >

Ping test


Vaša IP je: 3.238.72.122


Zadajte IP alebo host Zadajte počet

zadajte IP adresu alebo hostname v tvare napr. www.google.sk alebo 209.85.129.99

PING - Ako to vyzerá a čo to znamená

Ukážka:
PING www.l.google.com (209.85.129.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fk-in-f99.1e100.net (209.85.129.99): icmp_seq=1 ttl=55 time=20.6 ms
64 bytes from fk-in-f99.1e100.net (209.85.129.99): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.3 ms
64 bytes from fk-in-f99.1e100.net (209.85.129.99): icmp_seq=3 ttl=55 time=20.2 ms
64 bytes from fk-in-f99.1e100.net (209.85.129.99): icmp_seq=4 ttl=55 time=19.4 ms

--- www.l.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.328/19.920/20.621/0.548 ms
V tejto ukážke som dal opingať www.google.sk.
DNS záznam pre www.google.sk ma poslal na www.l.google.com a tu na moju ping požiadavku odpovedal momentálne server fk-in-f99.1e100.net - ktorý má IP adresu 209.85.129.99.

icmp_seq - znamená poradie paketu.
ttl - alebo time to live. Je to maximálny počet skokov (hopov), ktorými môže paket prejsť. Každe zariadenie, ktorým paket prejde zníži hodnotu ttl. Keď dosiahne ttl nulu paket už nepokračuje ďalej ale sa zahodí.
time - je čas za ktorý sa paket vrátí z ciela určenia v milisekundách - čím menší tým lepší..
4 packets transmitted - je počet odoslaných paketov
0% packet loss - percentuálna strata paketov
time 3012ms - celkový čas
19.328/19.920/20.621/0.548 ms - toto sú čašové údaje, znázorňujú štatistiky pingov - najmenší/priemerný/maximálny/štandartná deviácia


Program ping (angl. Packet InterNet Groper) umožňuje preveriť funkčnosť spojenia medzi dvoma sieťovými rozhraniami (počítača, sieťového zariadenia) v počítačovej sieti, ktorá používa rodinu protokolov TCP/IP. Ping pri svojej činnosti odosiela IP datagramy a očakáva odozvu druhej strany(zariadenia). Pri úspešnom obdržaní odpovede vypíše dĺžku odozvy a na záver štatistický súhrn. Odozva sa vypisuje v milisekundách.

Opis činnosti
Parametrom programu ping je doménové meno alebo IP adresa. Pokiaľ uvedieme doménové meno, to sa najprv preložené pomocou DNS na IP adresu. Program používa správy „Echo Request“ a „Echo Reply“ protokolu ICMP. Výzvy sa odosielajú na cieľovú IP adresu a v stanovenom limite sa očakáva odpoveď (typicky 3 sekundy). Jednotlivé výzvy obsahujú čísla (icmp_seq), podľa ktorých možno identifikovať jednotlivé odpovede, alebo ich stratu. Program priebežne vypisuje, ktoré odpovede už prišli a s akým oneskorením (latenciou).
Sieťové umiestnenie môže byť server, počítač, sieťová tlačiareň, spojené cez internet, alebo LAN.

Kvalita Pingu
* 0-50 ms - Výborný Ping
* 50-100 ms - Chválitebný Ping
* 100-200 ms - Dostatočný Ping
* 200-1000 ms - Zlý Ping
* 1000+ ms - Nedostatočný Ping ktorý spôsobuje časté internetové problémy s konkrétnym sieťovým umiestnením.
text prebratý z: sk.wikipedia.org/wiki/Ping